Využívání nano stříbra při úpravách plastů zaujalo naši společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o. jíž před několika lety a spolu s dvěma výrobci nano částic stříbra jsme se vydali na cestu hledání řešení, které by přineslo kvalitativní změny.

Na základě výzkumné a vývojové práce ve spolupráci s našimi partnery jsme došli k závěru, že při využití nanotechnologií jsme schopni vyvinout nový kompozitní materiál právě na osnově nano částic stříbra.

V současné době jsou již provedeny první testy výroby nano-kompozitu cestou úpravy vícevrstvého oxidu křemičitého a nano částic stříbra, jehož výsledkem je vznik kompozitu na bázi polystyrenu se silnými antibakteriálními vlastnostmi.

S použitím dusičnanu stříbrného a zeolitu stříbra (38% Ag) můžeme dosáhnout inhibice, která je asi 10krát účinnější než inhibice pozorovaná u nanokompozitu.

Ve vodním prostředí se nitrát stříbra úplně rozpustí a stříbro je zcela dostupné v jeho biologicky aktivní formě ionů. Ionty stříbra, které se nachází ve struktuře zeolitu se také rychle uvolňují do roztoku.

 Naproti tomu nanočástice stříbra zabudované v matrici oxidu křemičitého vylučují  Ag + postupně, řízeným způsobem a s mnohem nižší rychlost. Ačkoliv dusičnan stříbrný a zeolit ​​ stříbra jsou účinnější v aplikacích, kde jsou okamžitě vyžadovány vysoké koncentrace Ag +, účinek je krátkodobý. Naopak nano kompozitní prášek poskytuje pomalé a řízené uvolňování Ag +, což vede k dlouhodobé antimikrobiální aktivitě. To by mělo být jasnou výhodou při dlouhodobých antimikrobiálních aplikacích v materiálech používajících polystyren.

V současné době NANO CHEMI GROUP s.r.o. aktivně hledá partnery v České republice, kteří by se podíleli na pokračování prací při hledání optimálního řešení výroby tohoto perspektivního produktu.