Společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o. při svých aktivitách v oblasti nanotechnologií sleduje celou řadu směrů a trendů, a to nejen u uhlíkových trubic, se kterými pracuje nejčastěji. Vzhledem k vazbám na agro oblast, ve které mateřská skupina AG CHEMI GROUP dlouhodobě působí, jí zaujala i problematika ochrany rostlin, a především zemědělských plodin. Skutečností je že široké využívání syntetických agrochemikálií určených k ochraně zemědělských plodin přineslo i oprávněné obavy ze znečištění životního prostředí a posílení imunity patogenních mikrobů.

Ve snaze rozpracovat biosyntetické a nesyntetické alternativy klasickým chemikáliím, hledají vědečtí pracovníci v oblasti nano biotechnologií rostliny, které mají přirozené antimikrobiální vlastnosti, resp. obranné schopnosti.

Jednou z takových rostlin je mimo jiné i tymián (obsahující Thymol). Thymol, komponent esenciálních olejů přírodního (rostlinného) původu (například Tymiánu, Mateřídoušky obecné či Dobromyslu obecného) je právě takovým prostředkem, a je znám pro svoji antibakteriální aktivnost. Bohužel má současně i nízkou schopnost rozpouštět se ve vodě, což snižuje jeho aktivnost a omezuje využití ve vodním prostředí. Kromě toho je Thymol fyzikálně i chemicky nestabilní, což také snižuje jeho efektivitu.

Zatím komerčně dostupné směsi thymolu mají syntetickou podstatu a vysokou koncentraci syntetických aktivních látek. To snižuje jejich využití v praxi, protože to může přivézt k toxickým efektům v případě využití v potravinovém řetězci.

Problémem se zabývají indičtí vědci a našli řešení. Podařilo se jim připravit nano emulsi Thymolu, kdy se sám Thymol mění na kapičky v nano rozměrech, při použití povrchově aktivní látky na rostlinné osnově, pocházející ze stromu Quillaja. Ta způsobí vyšší fyzikální i chemickou stabilnost ve vodním prostředí, a to až po dobu tří měsíců.

V publikované vědecké práci indičtí vědci dokazují, že antibakteriální a fungicidní schopnosti nano rozměrného Thymolu nejen předcházejí nemoci rostlin, ale posilují i jejich růst. „Je velmi zajímavé, jak je nano rozměrný Thymol více aktivní“, uvedl doktor Vinod Sacharen, vedoucí výzkumného teamu nanotechnologické laboratoře Pratanské zemědělské univerzity.  „Zjistili jsme, že nano rozměrné kapky Thymolu mohou velmi lehce proniknout před povrch bakterií, hub a dalších rostlin a projevují výrazně vyšší a rychlejší aktivitu. Navíc nano kapky Thymolu mají velkou plochu, to znamená velké molekuly na povrchu“.

Naše společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o. však v současné době hledá partnery, kteří by na bázi smluvního výzkumu prověřili reálnou hypotézu, že obdobné látky jako v tymiánu lze najít i v zemědělských plodinách a rostlinách bližších našemu regionu, tedy například česneku, cibuli křenu, kurkumě, či bříze.  Cílem bude vyvinout obdobné emulse využitelné v agro oblasti a omezující jednak rozvoj bakterií a plísní a z druhé strany podporující zdravý růst rostlinstva. Pokud by se prokázalo, že extrakty z těchto rostlin působí obdobně jako Thymol, mělo by to velký význam například i v kosmetickém průmyslu, neboť by se zamezilo chemické reakci oxidace a tím delší trvanlivosti olejů a tuků využívaných při výrobě kosmetických preparátů, jako jsou krémy, šampony, opalovací krémy apod.  

Doplňkovým efektem je i to, že Thymol (a zřejmě i podobné látky evropské provenience) pohlcuje spektra A i B ultrafialového záření a má antioxidantní účinky, včetně neutralizace svobodných radikálů (které, jak je již dokázáno, přispívají ke stárnutí organismu).

Je zřejmé, že pozitivní výsledky takového výzkumu organizovaného NANO CHEMI GROUP s.r.o., by měly obrovský význam jak pro zemědělství, ale i další průmyslové oblasti, jako je zmíněný kosmetický průmysl.