Společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o. v rámci svých aktivit v oblasti průmyslového využívání různých nano částic, úzce spolupracuje s významných západoevropským výrobcem jednostěnných uhlíkových trubic v nano rozměrech, společností OSCiAl. Aktivity této firmy jsou však širší. V současné době je již v prodeji řada ověřených řešení na úsporu energie, řešení pro výrobce barev a nátěrů, či pryskyřice a kompozity.

Jedná se o následující produkty:

Oblast úspory energie

Oblast řešení pro výrobce barev a nátěrů

Oblast pryskyřic a kompozitů

Elastomery

(pružné syntetické otiskovací materiály)

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o. je přímým zástupcem OSCIALu na středoevropských trzích, je možné dodat všechny tyto produkty zájemcům z řad českých a slovenských průmyslových podniků. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.