PVC je ve stavebnictví nejpoužívanější ze všech polymerů. V Evropě se v tomto odvětví používá více než 50% vyrobeného  PVC. Unikátní kombinace fyzikálně-chemických vlastností PVC umožňuje použití tohoto materiálu jako účinné náhražky dřeva, skla, kovů a dalších plastů.

Polyvinylchlorid je nejvíce žádán ve stavebnictví, opravách a dekoracích - stojí za to připomenout alespoň výrobu plastových oken, ve kterých jsou rámy i křídla vyrobeny z tohoto materiálu, který prošel zkouškou času.

Čistota životního prostředí a bezpečnost PVC (s postupem času nevypouští škodlivé těkavé látky do ovzduší) umožňuje jeho použití při dokončování stavby obytných prostor včetně dětských, veřejných institucí a zdravotnických zařízení.

PVC má poměrně vysokou chemickou odolnost vůči kyselinám, zásadám a mazacím olejům. Zároveň však má celý seznam charakteristických vad: nízkou odolnost vůči působení tepla a světla. Prudký pokles pevnosti se zvyšující se teplotou, jakož i její vlastní tekutost pod vlivem dlouhodobého zatížení, omezují jeho použití, navzdory vysoké mechanické pevnosti při normálních teplotách.

Vzhledem k velké poptávce po materiálu a existujícím nedostatkům, NANO CHEMI GROUP společně s jedním z významných výrobců PVC materiálů a výzkumnými ůstavy, rozvíjí proces zavádění nanomateriálů do výroby produktů z PVC . Podle výsledků našeho výzkumu, přispívají přísady obsahující nanomateriály k významnému zvýšení mechanické pevnosti, vedou ke snížení spotřeby hlavní suroviny během výroby a zvyšují odolnost vůči teplu a světlu. Průběžné výsledky testování dokazují efektivitu využití nanomateriálů při výrobě produktů z PVC, což je důvod, proč tento směr dále rozvíjíme optimalizací procesu zavádění nanočástic pro další efektivní a přínosné využití ve výrobě PVC.