Gumárenský průmysl v České republice prošel v uplynulých letech významným vývojem a jeho pozice v rámci zpracovatelského průmyslu neustále roste, dominuje výroba pneumatik pro automobily. Vysoký význam gumárenského průmyslu spočívá v úzkém spojení s automobilovým průmyslem, který sahá až do 18. století a je považován za jeden z nejrozvinutějších a perspektivních v Evropě.

Jednou z hlavních výhod gumárenského průmyslu je to, že na rozdíl od většiny ostatních průmyslových odvětví, tento průmysl téměř neovlivnily domácí ekonomické reformy a výkyvy světové ekonomiky a díky vysoké investiční aktivitě v této oblastí, v České republice má zastoupení řada známých zahraničních společností jako Barum - Continental, Nexen Tire atd.

Vzhledem k aktivnímu rozvoji průmyslu, rostoucím požadavkům na kvalitu výrobků a dopadu jeho výroby na životní prostředí, výrobci se potýkají se zjevnou potřebou řešit současné otázky: zvýšení pevnosti pryže a její odolnosti proti opotřebení, snížení tepelné degradace pryže a zlepšení kvality recyklovaného kaučuku pro opětovné použití ve výrobě.

Náš tým pracuje na řešení naléhavých problémů v průmyslu pomocí nanotechnologií a nanomateriálů. Naše zkušenosti a naši partneři ukázali, že díky high-tech materiálům lze vyřešit řadu problémů, protože nano-modifikátor se používá jako materiál, který současně zlepšuje pevnost, elektrickou a / nebo tepelnou vodivost finálních produktů.

Z tohoto důvodu se společně s českými a německými výzkumnými ústavy snažíme zlepšit tepelnou vodivost a hysterezní vlastností kaučuku, abychom dosáhli vyšší pevnosti a odolností výrobků, protože tyto otázky nejsou zatím vyřešené. Kromě toho vidíme jako velmi důležitý směr pro zpracování pryže, zejména pneumatik a jejich komponentů pro opětovné použití ve výrobě. Hlavním úkolem je maximalizovat využití recyklovaného materiálu a zvýšit jeho podíl na 30% celkové hmotnosti pneumatik se zlepšenou kvalitou recyklovaných materiálů. Tyto dva projekty: modifikace kaučuku nanomateriály a zpracování kaučuku a jeho opětovné použití jsou  ve fázi vývoje technologie pro  použití v gumárenském průmyslu.