Stavebnictví se rozvíjí a na českém trhu je naléhavá otázka nedostatku rezidenčních nemovitostí. Obecně platí, že pro dané období a pro následující roky je plánován dostatečně působivý počet stavebních projektů. A samotná kvalita budov musí splňovat vysoké standardy, protože nestabilní povětrnostní podmínky, vysoká vlhkost, stejně jako zátěž budov, zavazuje společnosti k pečlivému a odpovědnému přístupu k výběru stavebních materiálů. Právě proto je v současné době jednou z nejdůležitějších oblastí ve vědě stavebních materiálů vývoj stavebních materiálů nové generace.

Po dlouhých jednáních s českými stavebními firmami a odborníky, studováním současných trendů a trendů na trhu stavebních materiálů se náš tým společně s vědci z Brna rozhodl zaměřit se na zlepšení kvality betonu. Beton je unikátní umělý materiál založený na přírodních složkách, široce používaný v moderní výstavbě, snad v průmyslu neexistuje žádný jiný materiál, který by mohl být nahrazen významem a použitím.  Naším cílem je vytvořit vysoce pevný, ultraporézní, vysoce tepelně účinný, vysoce odolný vůči korozi beton. Volba takového směru je způsobena extrémními provozními vlivy na beton, jmenovitě: neustále se zvyšujícím zatížením s různou dynamikou; potřeba provozovat betonové výrobky v širokém teplotním rozsahu a vystavení různým chemickým a fyzikálním vlivům.

Zaměřili jsme se na přípravu koncentrátu s přídavkem nanočástic. Účelem tohoto koncentrátu je zlepšit pevnost betonových konstrukcí pro ohýbání minimálně o 30%, omezit vrásnění betonu a zabránit tvorbě mikrotrhlin, což zvýší životnost betonových konstrukcí v různých teplotních podmínkách, což je zvláště důležité pro region střední Evropy.

Neméně důležitým cílem kromě zlepšení mechanických vlastností je zkrácení doby, po kterou beton získá minimální potřebnou pevnost. V současné fázi našeho projektu a výzkumu lze konstatovat, že nanočástice vykazují poměrně slibné výsledky a je možné zkrátit dobu potřebnou k vybudování pevnosti některých typů betonu o 2,5násobek (z 28 dnů na 8 dní), což zvýší efektivitu tradiční stavby a zároveň zvýší efektivitu výroby a umožní aplikovat nové typy betonu v nově vznikajícím průmyslu 3D tiskáren v budoucnu.